🖐 Kvalitní rukavice do posilovny nebo na kolo? Vyber si ZDE.

 1. Pravidla spotřebitelské soutěže

  Účelem tohoto dokumentu je úplně a jasně definovat pravidla soutěže pořádané na https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020 ShopRoku2020 FIT PLUS (dále jen "soutěž"). Tato pravidla doplňují informace o pravidlech soutěže (dále jen "informace o soutěži"), které organizátor poskytuje na internetových stránkách https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020, kde je soutěž pořádána (dále jen "eshop"). Soutěž pořádá: FIT PLUS, spol. s.r.o., se sídlem Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31352626, zapsaná u Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č. 5259/B (dále jen "Organizátor").


  I. Datum a místo konání soutěže

  1. Soutěž bude probíhat na webových stránkách fitplus.sk.

  II. Účastníci soutěže

  1. Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území Slovenské republiky (dále jen "účastník", "účastník soutěže" nebo "soutěžící").
   2. Účastníkem soutěže může být pouze osoba starší 18 let s doručovací adresou na území Slovenské republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.
   3. Osoby, které nesplňují podmínky pro účast v soutěži nebo které jednají v rozporu s pravidly soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.
  III. Podmínky výhry

  1. Podmínky výhry a pravidla, podle kterých bude určeno pořadí výherců, jsou následující:
  - soutěžící musí vyplnit formulář na https://www.fitplus.sk/sutaz-shop-roku-2020 a odeslat jej stisknutím tlačítka CHCI HLASOVAT A SOUTĚŽIT, aby byl zařazen do soutěže.
  2. Výhrou v soutěži bude Weider Krea-genic+PTK, 208 kps, Max Muscle Thermx, 120 kps, Max Muscle MaxPro Elite, 908g.
  Po 28.02.2021 vylosuje pořadatel 5 výherců, kteří si jako výhru vyberou jeden z výše uvedených produktů. Doručení výhry výherci bude zajištěno převážně prostřednictvím doručovací služby třetí strany, pokud není v informacích o soutěži uvedeno jinak.
  IV. Zpracování osobních údajů

  1. Účastí v této soutěži bere účastník na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů pro účely vedení (tj. správy, organizace a vyhodnocení) této soutěže, veřejného vyhlášení vítěze (zejména na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele) a kontaktování vítěze z důvodu oprávněného zájmu pořadatele na úspěšné realizaci soutěže. Kontaktní údaje účastníka a případně další údaje poskytnuté za účelem realizace soutěže budou zpracovány.
   2. Účastník bere na vědomí, že své osobní údaje poskytuje dobrovolně a že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a vznesení námitky proti jejich zpracování. V případě pochybností o dodržování práv ze strany organizátora se účastník může obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese eshop@fitplus.sk nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  3. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
  V. Závěrečná ustanovení

  1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit vyhlášené ceny cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky realizace cen v případě, že ceny objektivně nelze realizovat v souladu s těmito pravidly.
   2. V případě, že má organizátor důvodné podezření, že se výherce nebo osoba, která mu pomáhala při získání výhry, dopustila podvodného jednání, výhra nebude realizována. Odstoupení od kupní smlouvy podle článku II. odst. 1 písm. c) po výhře v soutěži se považuje za podvodné jednání.
   3. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
   4. 4. Soutěžící se zavazuje, že bude dodržovat pravidla soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se této soutěže, včetně předčasného ukončení soutěže nebo změn pravidel v průběhu soutěže. Pokud máte jakékoli stížnosti týkající se průběhu soutěže, kontaktujte nás prosím na adrese eshop@fitplus.sk
   5. Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na internetových stránkách pořadatele.
   6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit každého účastníka, jehož chování vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání, a to bez udání důvodu. Pořadatel může ze soutěže vyloučit soutěžící, kteří nesplňují podmínky podle těchto pravidel.
   7. Nerealizované výhry propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele.
   

.

Naše další webové stránky

Od roku 1992 přinášíme novinky ze světa fitness, kulturistiky a zdravého životního stylu.

Navštivte

Každoročně motivujeme a vyhlašujeme soutěž Do formy s Muscle&Fitness.

Navštivte

Revoluční skupinový trénink kombinující hudbu, světla a senzory do interaktivního a motivujícího zážitku.

Navštivte

Souhlas se zpracováním cookies

Abychom mohli náš web vylepšovat, potřebujeme si o návštěvnícíh ukládat soubory Cookies.
Zakázat vše
Povolit vše