Ochrana osobních údajů

s-shield

FIT PLUS Group s.r.o. (dále jen "společnost"), chce být co nejtransparentnější, pokud jde o způsob, jakým shromažďuje a zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří navštěvují webové stránky www.fitplus.cz nebo využívají jejich služby.

Prohlášení:

Společnost FIT PLUS Group s.r.o., provozovatel internetového obchodu FITPLUS.cz a FITPLUS.sk je členem Slovenské asociace pro elektronickou komerci (SAEC). Tímto se zavazujeme dodržovat všechna pravidla stanovená SAEC pro bezpečný nákup přes internet.

Prohlašujeme, že všechny naše systémy jsou chráněny proti zneužití osobních údajů a všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Všechny osobní údaje jsou pečlivě chráněny a v žádném případě nejsou poskytovány třetím stranám.

Jaké osobní údaje od vás požadujeme a shromažďujeme?

Pro správné vyřízení vaší objednávky a informování o jejím průběhu potřebujeme znát jméno objednatele (případně název společnosti, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Kromě toho evidujeme všechny vaše objednávky, které jste u nás učinili.

Proč tyto údaje potřebujeme?

Pro vyřízení vaší objednávky potřebujeme vědět, za jakých podmínek a kam jste si objednali zboží, které vám má být doručeno.

Jste-li u nás registrovaným zákazníkem, můžete získat i další výhody, například se mezi prvními dozvědět o nejnovějších slevách na vaše oblíbené produkty, chystaných novinkách apod.

Další informace o zboží, přístup do katalogu, recenze apod. nepodléhají registraci.

Můžu tyto údaje změnit nebo vymazat?

Při přihlášení do e-shopu FITPLUS.cz máte možnost zjistit, jaké osobní údaje o vás evidujeme, můžete je upravit nebo vymazat. Upozorňujeme, že fakturační údaje nelze z účetních důvodů smazat ani změnit, jsme ze zákona povinni je uchovávat.

Změnit nebo upravit oprávnění můžete tak učinit zde.

Pokud chcete svou registraci zcela zrušit a ještě jste nezadali žádnou objednávku, stačí poslat e-mail na adresu info@fitplus.cz.

Co mám dělat, pokud se domnívám, že moje data nejsou správně zpracovávána?

Pokud se domníváte, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu se zákonem, můžete se kromě zákonem stanovených možností obrátit také na Zákaznického ombudsmana, který může postup v konkrétním případě přezkoumat a okamžitě zjednat nápravu.

V případě potřeby se můžete obrátit také na naše Centrum zákaznických služeb.

DPO - pověřenec pro ochranu osobních údajů
Firma: MG Business Services Ltd.
Sídlo: MG Business Services Ltd: Jilemnického 25
Číslo: 48216071
Kontakt: Zuzana Homola Pavlovová
Tel.: +421 32 658 32 01

Následující zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") popisují, jak společnost používá osobní údaje shromážděné v souvislosti s těmito webovými stránkami a jak je může společnost poskytnout třetím stranám.

COOKIES

Co je to cookie?

Cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení. Soubory cookie jsou užitečné, protože se používají především k analýze návštěvnosti našich webových stránek a k zajištění lepšího zážitku při používání našich webových stránek (zapamatování uživatele pro příští návštěvu). Soubory cookie nemohou zkoumat váš počítač nebo jiná zařízení ani číst data v nich uložená. Rozlišujeme mezi takzvanými "dočasnými soubory cookie", které se aktivují při každé návštěvě webových stránek a po ukončení prohlížení se automaticky vymažou, a "trvalými soubory cookie", které zůstávají uloženy ve vašem počítači nebo jiném zařízení i po ukončení prohlížení webových stránek.

Jaké typy souborů cookie používáme?

Na webových stránkách používáme pouze takzvané funkční soubory cookie, které si pamatují vaše volby, aby zlepšily váš zážitek z používání webových stránek. Tyto soubory cookie si pamatují volby, které jste na webu provedli (např. pamatují si váš preferovaný obchod). Tyto soubory cookie si také mohou pamatovat změny, které jste provedli například ve velikosti nebo typu písma. Údaje, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou anonymizované a nemohou sledovat vaše aktivity na jiných webových stránkách.

Jak mohu odmítnout a odstranit soubory cookie?

V případě potřeby můžete soubory cookie odmítnout nebo odstranit. Pokyny, jak to udělat, najdete v sekci "Nápověda" svého webového prohlížeče nebo můžete navštívit www.AllAboutCookies.org.

Upozorňujeme, že pokud odmítnete používání souborů cookie, můžete být stále schopni navštívit naše webové stránky, ale některé funkce nemusí fungovat správně. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, že do vašeho zařízení můžeme ukládat jednotlivé soubory cookie.

Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

1. Pro účely těchto Zásad se rozumí:

 • FIT PLUS Group s.r.o.
  Elektrárenská 1, 83104 Bratislava
  IČO: 35851635
 • Osobnými údajmi meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, doručovacia adresa, IP adresa, cookies, informácie o dosiahnutí veku 16 rokov.

2. Provozovatel e-shopu www.fitplus.cz jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (definovaných níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Správce při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy:

Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "Nařízení")

4. Účastník je fyzická osoba, která nakupuje zboží a služby u Správce.

5. za účelem prodeje zboží a služeb koncovému zákazníkovi v kamenných prodejnách FIT PLUS a v eshopech www.fitplus.sk a www.fitplus.cz. V souvislosti s výše uvedeným jsou Osobní údaje zpracovávány:

v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele nebo v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou za účelem (účely) uvedeným v článku II níže.

II. Účel a doba zpracování Osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

a. Plnění smlouvy nebo jiného závazku a poskytování služeb:

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to jak za účelem uzavření smlouvy, tak po dobu trvání smluvního vztahu;
 • Zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných zákazníkovi po vytvořené objednávce, rezervaci nebo přímém prodeji. V rámci hodnocení spokojenosti předává správce osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa třetí osobě - dalšímu zpracovateli - společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 • marketingové akce: za účelem splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry atd. Doba zpracování: po dobu trvání marketingové akce.

b. Dodržování zákonných povinností (zejména účetní, daňové a archivační povinnosti, poskytování součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.):

 • Daňový doklad bude uchováván po dobu 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem splnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém byla uzavřena smlouva mezi Provozovatelem a Účastníkem;
  Vykonávání povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytování součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje Zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi Zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

c. Oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:

 • Efektivní obrana v případě sporu. Doba zpracování je zde stanovena na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor;
 • Oprávněným zájmem správce je dále zasílání obchodních sdělení (plošné nabídky a individuální nabídky) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal elektronické kontaktní údaje v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.

d. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:

 • zasílání obchodních nabídek výrobků a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez zaměření na konkrétní skupinu adresátů. V tomto případě je doba zpracování osobních údajů 3 roky;
 • Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby. Správce neprovádí profilování v souladu s článkem 22 nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracování, ale o ruční vytváření individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
 • Zasílání obchodních sdělení třetími stranami: jedná se o zasílání obchodních sdělení jinými správci, kterým byly osobní údaje účastníků předány na základě souhlasu účastníka a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Jedná se o společnosti (výslovný souhlas účastníka)
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o.  (IČ: 61329266)
  • Geis CZ s.r.o.(IČ: 44567359)
  • TOPTRANS EU, a.s. (IČO: 36703923)
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (IČO 260 87 961)

4. Jinými zpracovateli údajů se rozumí správci webových stránek, jakož i účetní a platební systémy, kteří spravují vaše osobní údaje pouze za účelem zpracování objednávek a plateb (výslovný souhlas Účastníka). 

 • Shoptet, a.s., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, Česká republika, IČ: 28935675
 • ABRA Software s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava 821 09, Slovenská republika, IČO:  31375162

5. Zasílání dotazníků Heureka - ověřeno zákazníky: zasílání dotazníků Heureka za účelem zlepšení kvality služeb poskytovaných zákazníkům. V rámci hodnocení spokojenosti a dalších průzkumů předává správce osobní údaje v rozsahu a e-mailové adrese třetí straně - jinému správci - Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (Zde je vyžadován výslovný souhlas účastníka).

6. COOKIES: krátké textové soubory generované webovým serverem a uložené v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. Zaprvé se jedná o soubory cookie nezbytné pro fungování a analýzu webových stránek (k uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nelze proti použití těchto souborů cookie nic namítat). Zadruhé se jedná o soubory cookie, které vyhodnocují určité osobní aspekty týkající se konkrétní fyzické osoby. Použití druhého typu souborů cookie vyžaduje souhlas účastníka. V tomto případě je doba zpracování 3 roky.Pro účely dalšího marketingu jsou soubory cookie předávány dalším zpracovatelům pouze v případě, že k tomu byl udělen souhlas, a to s dobou platnosti maximálně 540 dní. Pokud je souhlas s reklamními soubory cookie odvolán, není technicky možné soubory cookie po jejich předání zpracovateli okamžitě vymazat. K vymazání souborů cookie zpracovatelem dojde automaticky po uplynutí doby platnosti. Okamžitým řešením, jak zabránit opakovanému marketingu ze strany zpracovatele, je vymazání souborů cookie z prohlížeče, viz pokyny v části COOKIES.

Soubory cookie třetích stran:

 • tyto soubory cookie jsou přiřazeny jiné doméně, než je doména našich webových stránek, i když jste na našich webových stránkách; tyto soubory cookie nám umožňují analyzovat naše webové stránky a zobrazovat vám reklamu na míru; jedná se o funkční soubory cookie a soubory cookie pro cílení a reklamu;
 • Funkční soubory cookie - slouží k přizpůsobení obsahu zapamatováním přihlašovacích údajů, geolokace atd.; mohou být použity ke shromažďování a zpracování osobních údajů;
 • cílové a reklamní soubory cookie - slouží k zobrazování cílených reklam na webu i mimo něj; mohou být použity ke shromažďování a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak používáte náš web, můžeme také sdílet s našimi partnery v oblasti sociálních sítí, reklamy a analýzy.
  • Google AdWords Sídlo: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko  Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde, pro odhlášení cookies naleznete zde.
  • Meta Pixel Sídlo: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, U.S. Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde, pro odhlášení cookies naleznete zde.
  • Hotjar Limited Sídlo: Hotjar Ltd, Level 2 St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians STJ 3155, Malta Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde, o odmítnutí cookies naleznete zde.
  • Smartlook, Smartsupp Sídlo: Smartsupp, Lidická 2030/20, 602 00 Brno, Česká republika Více informací o ochraně osobních údajů naleznete zde, odmítnutí cookies naleznete zde.
  • Služby Google: Webové rozhraní využívá službu Google Analytics a případně další služby poskytované společností Google, Inc ("Google"). Tyto služby pracují s informacemi shromážděnými prostřednictvím souborů cookie.
  • Pokud vás zajímá, jak společnost Google používá údaje, které od nás získává, a jak toto zpracování upravit nebo zakázat, můžete to zjistit kliknutím na tento odkaz: Jak společnost Google používá údaje, když používáte webové stránky nebo aplikace našich partnerů.

III. Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování.

Pokud účastník neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. V této souvislosti jsou osobní údaje nezbytné pro poskytování konkrétní služby nebo produktu Provozovatele. Po uplynutí lhůt stanovených v článku II. Provozovatel osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Účastník poskytne Provozovateli pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Účastník odpovídá za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. Provozovatel neodpovídá za správnost poskytnutých údajů. Provozovatel vynaloží veškeré úsilí, aby zabránil neoprávněnému zpracování.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje Účastníka třetím osobám pro tyto účely: dokončení procesu objednávky, dodání zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, poskytování spotřebitelského úvěru, služby zákaznické podpory, poskytování pojistných produktů, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka, poskytování služby sběru bodů.

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.

IV. Práva účastníka související se zpracováním osobních údajů

1. Práva účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům;opravit poskytnuté osobní údaje;vymazat poskytnuté osobní údaje;omezit zpracování osobních údajů;podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;právo na přenos osobních údajů k jinému správci;právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;právo odvolat souhlas.

2. Odběratel může uplatnit svá práva dle odst. 1 tohoto článku prostřednictvím odkazu uvedeného v zápatí e-mailu zaslaného Provozovatelem nebo na základě žádosti zaslané na adresu info@fitplus.cz nebo v případě registrovaného zákazníka v zákaznické sekci webových stránek e-shopu.

3. Práva podle odstavce 1 tohoto článku c) a d) nelze vykonávat v rozsahu a pro účely uvedené v článku II odst. 1 písm. a), b) a c), s výjimkou článku II bodu ii) písm. c), kde lze vykonávat všechna práva uvedená v odstavci 1.

4. Pokud se Účastník domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:požádat správce údajů o vysvětlení, a to e-mailem zaslaným na adresu info@fitplus.cz vznést námitku proti zpracování a požádat e-mailem zaslaným na adresu info@fitplus.cz, aby správce údajů zajistil nápravu takto vzniklého stavu (např. zablokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje účastníka. Pokud provozovatel námitce nevyhoví, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno právo účastníka obrátit se se svou stížností přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Pokud účastník uplatní právo podle tohoto článku, odpoví mu provozovatel do 30 dnů od doručení žádosti provozovateli.

6. Přijetí žádosti o uplatnění práva podle článku IV odst. 1 písm. a) a f) lze přijmout pouze datovou zprávou nebo dopisem s ověřeným podpisem na adresu sídla Společnosti. K žádosti musí být přiložena e-mailová adresa, na kterou bude následně zaslán ověřovací e-mail pro potvrzení totožnosti žadatele.

7. Pokud účastník uplatní některé z práv uvedených v článku IV odst. 1, má provozovatel právo požadovat prokázání totožnosti účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tedy musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud je žádost podána jinou formou nebo z jiné e-mailové adresy, má správce právo požádat o dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, že žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost o uplatnění práv podle článku IV odst. 1 přijata.

8. Správce je oprávněn v případě opakované a neoprávněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.V.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vyplývající ze zpracování osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a Slovenské republiky bez ohledu na to, odkud byly osobní údaje získány. K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné soudy.

2. Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/ nebo https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

3. Tyto zásady vstupují v platnost dne 30. 11. 2023.

Provozovatel tohoto internetového obchodu je zároveň provozovatelem kamenných prodejen FIT PLUS v Slovenské republice. Pokud jsou tyto sklady monitorovány kamerovým systémem, jsou tyto kamerové záznamy zpracovávány společností FIT PLUS Group s.r.o. Doba uchovávání záznamů je stanovena na 30 dní. Kamerové záznamy jsou pořizovány z bezpečnostních důvodů za účelem zvýšení ochrany majetku provozovatele.